Detaljhandel med bismak og et virusutløsende verdensproblem

Retail trends
Selv solide kjeder sliter; butikker, restauranter og servicebedrifter er i høyrisiko.

Å drive butikk har lenge vært utfordrende, men på langt nær slik som nå. Det værste siden krigen!

Antall konkurser i Norge økte med 16 prosent i februar, men man er fortsatt i tidlig fase av coronakrisen. Et dårlig nytt for en varehandelsnæringen som allerede sliter med rekordsvak kronekurs og strukturelle endringer. Krisen i både den norske og internasjonale økonomien er ventet å føre til en rekke konkurser fremover, selv om det vil ta tid før omsetningssvikt gir utslag i antall konkurser. Selv med krisepakker til næringslivet må man regne med at en eventuell internasjonal resesjon etter hvert vil tvinge fram en økning i antall konkurser. Samtidig har 310.850 personer søkt Nav om dagpenger etter å ha blitt permittert eller fått permitteringsvarsel siden 9.mars 2020.

Det som preger dagens næringsliv er at både store og små virksomheter haster med å dekke faste kostnader for å hindre konkurs. Innstilte virksomheter og permitteringer er ikke nok og skaper større samfunnsmessige utfordringer. Gårdeiere skal ha sine leieinntekter, da deres banker krever inn lån. Med stengte butikker og fraværende kundebesøk grunnet restriksjoner fra politikerne og helsemyndighetene, er det klart dette får alvorlige konsekvenser for detaljhandels bransjen og resten av verdikjeden. Det foregår nå en daglig kamp for tilværelsen for både norsk og utenlandsk næringsliv, samt privatpersoner.

For sportsbransjen startet det med tidenes verste vintersesong og milliardkonsernet Gresvig Retail Group, med 95 butikker og mer enn 2200 ansatte, meldte oppbud i begynnelsen av februar. En varm høst og mild vinter har resultert i overfylte lagre av klær og utstyr til vintersport og omfattende likviditetsproblemer for detaljhandelen i både Sverige og Norge. Nå kan man ikke kun skylde på sviktende sesong som hovedårsak, da det er sjeldent én årsak alene som gjør at visse bransjer og selskaper sliter, noe sportsbransjen er et eksempel på. Her er det flere faktorer som er av avgjørende betydning:

 • For store varelagre
 • Ulønnsomt varesortiment
 • Dårlig brukeropplevelser
 • Fokus på tilbud og priskrig
 • Overetableringer
 • Bransjeglidning
 • Svekket omstillingsevne
 • Urimelig høye leiepriser og dårlige leiekontrakter
 • Kjededrift, innkjøp og verdiøkende salgskanaler
 • Strukturelle endringer i varehandelen og press fra netthandelen
 • Svakere kronekurs, økt rente
 • Importbarrierer
 • Handelslekkasjer
 • Endret handelsmønster
 • Konkurranse fra nye butikkformater, spesielt på nett.
 • KØPT = Kulturelle, økonomiske, politiske og teknologiske påvirkninger
 • PVS = Pandemier, virus og sykdommer

Det er nærliggende å anta at den svake kronekursen, og den tilhørende effekten på importkostnad gjør denne type foretak mer sårbar for konjektursvingninger. Dessuten har selvsagt Corona forverret bakrusen for norsk detaljhandel med ringvirkninger i resten av verdikjeden. Det er skremmende å se at utviklingen går denne veien allerede før effekten av coronaviruset slår inn for fullt i økonomien. Handelsnæringen er ikke gjennom stormen, og de store omveltningene bransjen går gjennom ventes å fortsette.

 

Coronaviruset skremmer markedene

Ytterligere spredning av coronaviruset får markedene til å skjelve. Det gjør at investorer nå søker til tryggere havner som gull og langsiktige statsrenter, fremfor store tap innen olje og offshore bransjen, i tillegg til detaljhandel. Analytikerne i SEB deler samme oppfatning, og skriver i sin morgenrapport at coronaviruset fortsetter å tynge markedene med relativt store børsfall. I en rapport skriver også Kyrre Aamdal i DNB Markets at coronaviruset har smittet over i markedene. – Overskriftene om økningen i antall smittede og døde er nok til at investorer selger unna risikofylte papirer, skriver seniorøkonomen.

Som følge av coronaviruset er det mest sannsynlig at den sterke konkursøkningen i februar vil fortsette i tiden fremover. Børsene har falt mye pga. utbruddet, og i reiselivsbransjen kan man allerede se lavere aktivitet. Samtidig er Kina en viktig produsent og leverandør inn i nesten alle næringer, og viruset vil sannsynligvis få betydelige ringvirkninger. Den globale kleskjeden Hennes og Mauritz har allerede varslet om at fremtidige bestillinger av deres klesproduksjon kan bli utsatt grunnet Corona utbruddet som har påvirket deres forsyningskjede og omsetning. I følge de siste dataene fra BGMEA, rapporterte rundt 1 025 fabrikker at eksport på 2,81 milliarder dollar ble kansellert eller satt på vent, og berørte om lag 2,06 millioner arbeidere. Dette vil få store konsekvenser for verdens økonomien.

 

HANDELEN MÅ IKKE STOPPE OPP, MEN OMSTILLE SEG

Handelen må fortsette, men ikke slik som før. Mange har drevet med for høyt kostnadsnivå og flere har ikke vært flinke nok til å effektivisere sin butikkdrift med teknologiske løsninger og mer rendyrkede profilkonsepter tilrettelagt det endrede kjøpsmønsteret. Ubalansen i markedet fortsetter med marginpress grunnet et for stort varetilbud sammenlignet med etterspørselen. Vi vil dessverre se flere konsolideringer, butikknedleggelser og konkurser. Markedet vil bli enda mer polarisert med tydeligere vinnere og tapere. De kjedene og frittstående butikkene som leverer et tydelig spesial konsept med sterke og unike merkevarer, høy grad av service og kompetanse vil gjøre det bra. Dessuten har vi sett at nye butikkformater som tilrettelegger salg av varer og tjenester i et sømløs , er blant vinnerne.

Det er viktig å huske på at den nye generasjonen som vokser frem har også andre verdigrunnlag, kjøpsmønstre og forventningskrav. Kanskje har det vært for mye fokus på kostnadskutt, omorganiseringer, butikknedleggelser og kutt i bemanning, istedenfor på lønnsom butikkdrift med behov for mindre lokaler, kapitalbinding i varelager og færre ansatte uten at dette går på bekostning av serviceløfte og handleopplevelsen  til kunden.

 

Hva kan man gjøre under disse Corona tider?

I disse Corona tider, er det spesielt viktig og tilrettelegge måten man kommuniserer til sine ansatte, kunder og omverden ved å tilrettelegge for trygg handel fra fysisk utsalgssted. Her er det viktig at det man kommuniserer i ulike kanaler på internett også blir fulgt opp av de ansatte i butikken. Her bør man kommunisere hvilke forebyggende tiltak som gjøres fra kunden ankommer butikken. Vi hjelper deg gjerne med budskap, avklare og planlegge tiltaksløsninger i tillegg til markedsføring.

For kunder har vi bistått med vær varsom plakater, tilrettelegging og håndtering i fysisk utsalgssted, kommunikasjon på nett og markedsføring av produkter og tjenester m.m. Kontakt oss dersom vi også skal hjelpe din butikk: info@chriscornelli.com 

Vi tilbyr også nå forebyggende produkter som antibak og verneutstyr som er godtkjent etter

 

 

Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel

Vi deler rådene fra Helsedirektoratet sin egen informasjonsside:

 

Er det behov for begrensninger i varetilbudet for å bidra til smittebegrensing?

Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker for å bidra til smittebegrensning. Per 17. mars 2020 er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å følge de generelle hygienerådene.

Se informasjon og råd om koronaviruset innenfor Mattilsynet områder (mattilsynet.no)

Er det behov for andre smittebegrensende tiltak i butikk enn de vi allerede har iverksatt?

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter

Helsemyndighetene anbefaler derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene.

Mattilsynet anbefaler også at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og skifter ut fellesbestikk ofte.

Se informasjon til næringsmiddelvirksomheter hos Mattilsynet

Hva kan/bør vi gjøre for å trygge våre egne ansatte i butikk?

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig. Det er ikke behov for at ansatte i butikk benytter munnbind/ansiktsmasker.

Se råd og informasjon til befolkningen hos Folkehelseinstituttet

Se anbefaling om å ikke bruke munnbind/ansiktsmasker hos Folkehelseinstituttet

Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

Hvordan skal karantenebestemmelser håndteres dersom vi får bekreftet smitte hos ansatte som har vært på jobb?

Ved bekreftet smitte hos ansatt som har vært på jobb i dagligvarebutikk skal som hovedregel karanteneregelverket følges. I utgangspunktet er vi skeptisk til innvilgelse av dispensasjon, men hvis det er umulig å få inn nytt personell og dette er den eneste matbutikken i området/bygda må det gjøres en vurdering av tilgjengeligheten av matbutikker i området. Når det gjelder dispensasjon, er dette regulert i forskriften om karantene og isolasjon mv per 15 mars 2020.

Se regler om karantene, isolasjon mv på Lovdata

Se regler om karantene på regjeringen.no

Hvilket renhold er tilstrekkelig for å kunne drive butikken videre dersom vi får en smittet ansatt som har vært på jobb?

En smittet ansatt utløser ikke noe intensivert/endret behov for rengjøring av butikken. Det holder med vanlige rengjøringsmidler og vanlig rengjøring i tråd med allerede innført ekstra rengjøring av hyppige kontaktpunkter som følge av Covid-19.

Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene. Iverksatte tiltak med ekstra rengjøring av hyppige kontaktflater anses som gode.

Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene (mattilsynet.no).

Råd til kunder

Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst én meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020 ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. For eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker eller munnbind når de handler mat.

Se anbefaling om å ikke bruke munnbind/ansiktsmasker hos Folkehelseinstituttet

Vi oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

Plakater
Sist faglig oppdatert: 17.03.2020
NB! Vi tar forbehold om nye endringer fra helsedirektoratet.no etter publisering av denne artikkelen. Vær og en er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.